Phần mền hỗ trợ xem đầu ghi AVTECH qua điện thoại di động dùng hệ điều hành Android,Window Mobile và Blackberry

Phần mền hỗ trợ xem đầu ghi AVTECH qua điện thoại di động

Đầu ghi avtech hỗ trợ xem qua điện thoại di động.

-Phần mềm hỗ trợ xem camera đầu ghi Avtech xem qua điện thoại hệ điều hành của Nokia,Sam Sung download tại đây: https://www.dropbox.com/s/2up3holpc5e9fu7/EagleEyes%20for%20Symbian.jad
-Phần mềm hỗ trợ xem  camera đầu ghi Avtech xem qua điện thoại hệ điều hành Android download tại đây:
https://www.dropbox.com/s/7k2etowty7y821j/EagleEyesAndroid_Push.apk
-Phần mềm hỗ trợ xem camera đầu ghi Avtech xem qua điện thoại hệ điều hành cho máy Backberry download tại đây:
https://www.dropbox.com/s/1gsq392ej85a9gj/EagleEyes_BlackBerry.jad
-Phần mềm hỗ trợ xem camera đầu ghi Avtech xem qua điện thoại hệ điều hành Windowmobile download tại đây:
https://www.dropbox.com/s/k6aipyalu2vv8ut/Window%20mobile%20EagleEyesKPD.cab
-Phần mềm hỗ trợ xem camera đầu ghi Avtech xem qua điện thoại hệ điều hành IOS download tại đây:
https://www.dropbox.com/s/kn9ehz85urelwu6/Avtech-EagleEyes%28v1.0.2.5-records%29.ipa


Sản phẩm khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét